CAD/CAM SISTEMI

Vertikalna linija

O nama: Ortodent

CAD/CAM sistemi (Computer Aided Design i Computer-Aided Manufacturing u stomatologiji) predstavljaju oblast stomatologije koja koristi CAD/CAM tehnologiju, a čiji počeci datiraju još iz 1980-ih. Danas se estetska stomatologija i protetika zasnivaju na ovoj tehnologiji. Sam naziv predstavlja skraćenicu reči koje opisuju proces izrade protetske nadoknade od estetskog keramičkog materijala, a koji se odvija kroz kompjutersko dizajniranje i kompjutersku izradu. Lider u proizvodnji CAD/CAM sistema je Sirona.

Glavne prednosti CAD/CAM sistema su visoka preciznost u izradi protetske nadoknade i mogućnost izrade protetske nadoknade u samo jednoj poseti pacijenta.

Proces se sastoji u sledećem: nakon preparacije zuba lekar uz pomoc CEREC kamere vrši trodimenzionalno skeniranje na osnovu koga se dobijaju precizni snimci granica preparacije ( granice budućeg zuba). Ova faza je najvažnija jer utiče na preciznost uzrađene protetske nadoknade. Nakon toga pacijent može u prijatnom ambijentu popiti sok i sačekati cementiranje svoje krunice, mosta ili plombe. Za to vreme lekar ubacuje u kompjuter dodatne potrebne podatke u smislu eventualne korekcije te pritiskom na dugme pokreće proces izrade zubne nadoknade.  Vreme izrade se krece od 15min do sat vremena. Cementiranje u ustima pacijenta se vrši odmah nakon toga. Usled visoke preciznosti izrađene nadoknade protiče bez ikakvih dodatnih korekcija. Nadoknade mogu biti viniri, inlay, onlay, krunice i mostovi.

U našoj ordinaciji koristimo CEREC blokove koji su izrađeni od trenutno najkvalitetnije keramike. Karakteristični su po tome što se izrađuju u širokom spektru boja što osigurava visoku estetiku i minimum poliranja.  Svi materijali su biokompatibilni i klinički testirani.

Sirona SigerW&HFonaOptica Laser