KONTAKT

LOKACIJA ORTODENTA

Lokacija stomatoloske kompanije Ortodent

SEDIŠTE FIRME, veleprodaja, servis, ordinacije

Adresa: Orlovića Pavla 24, 18000 Niš
Telefoni: + 381 18 520 743, +381 18 520 751
Faks: + 381 18 547 266
e-mail: office@ortodent.co.rs
Servisna služba: servis@ortodent.co.rs
Dilerski servis: dealer@ortodent.co.rs

BEOGRAD - Maloprodaja i servis

Adresa: Rankeova 2, 11000 Beograd
Telefon: + 381 11 452 319
e-mail: infobg@ortodent.co.rs

Servis:
Adresa: Rankeova 13, 11000 Beograd
Telefon: + 381 11 450 691

Vertikalna linija

Ortodent Vam pruža


Ortodent News
Stomatoloska ordinacija - napravi sam
Toyota
Regent Club
Sirona SigerW&HFonaOptica Laser