RENTGEN APARAT ORTHOPHOS XG5

Vertikalna linija

Vi ste ovde: Naslovna - Stomatološka oprema - Rentgen aparati - Rentgen aparat Orthophos XG5

Karakteristike rentgen aparata

Rentgen aparat

Rentgen aparat Sirona Orthopohos XG 5 uređaj je osmišljen kao nov generacijski nivo za stomatologe, koji traže poslednju reč tehnike sa najvažnijim stomatološkim prikazima i podrazumeva:

  • Precizne i pouzdane rendgen prikaze preseka;
  • Jednostavno rukovanje;
  • Nizak nivo troškova.


Rentgen aparat Orthopohos XG 5 je osnova oštrih i jasnih prikaza! Izrada panoramskog “X-ray” preseka je precizan proces. Samo objekti locirani u fokalnom snopu gama zraka mogu biti prikazani oštro. ORTHOPHOS XG 5 omogućava i pruža kvalitet kroz:
* precizno pozicioniranje pacijenata sa veoma jasnim presekom;
* efektivnim i konfornim fiksiranjem položaja pacijenta u tri tačke.


Tehnologija za visoko kvalitetne prikaze!
Ukoliko je dijagnostička regija pravilno locirana, stvoren je preduslov za jasan rengenografski prikaz. Inovativni koncept ORTHOPHOS XG 5 uređaja i visok tehnološki nivo je omogućen kroz:

Optimalna tehnologija u Vašoj praksi:
Kompenzacijom spinalne grupe i automatskoj kV kontroli dobijaju se rezultati i veoma detaljan presek;
CCD senzor karakteriše veličina pixel-a od 27μm;
16 bit-na tehnologija i automatska obrada sirovog snimka, osigurava maksimalan nivo informacija pre prikazivanja
ekspozicije na monitoru;
Veliki broj filtera sa analitičkim funkcijama, kroz SIDEXIS XG“software” pojednostavlja dijagnoze.

Cefalometrija sa jasnoćom - kao nadogradiva opcija!

Horizontalno skenirajući senzor pravi preseke u delovima sekunde. Maksimalna rezolucija je postignuta sa minimalnom dozom zračenja. Na polju veličine 18 x 29 cm moguće je praviti lateralne ekspozicije. Rentgen aparat omogućava snimanje pacijenata visine do 1.9 m u stojećem položaju. Cefalometrijski sensor i nosač se mogu nadograditi opciono kasnije, prema potrebi korisnika, a promena izbora snimanja sa panoramskog na cefalometrijski senzor, obavlja se brzo i jednostavno bez fizičke zamene senzora.

Cefalometrijski programi:
  • Cefalometrijski asimetrični presek;
  • Cefalometrijski simetrični presek zadnji-prednji
  • Cefalometrijski simetrični presek prednji-zadnji
  • Snimak metakarpalnih kostiju šake
  • Moguće su i dodatne projekcije ili snimci.


Galerija slika

Rentgen aparat Sirona Orhophos XG5 Rentgen aparat Sirona Orhophos XG5 Rentgen aparat Sirona Orhophos XG5 Rentgen aparat Sirona Orhophos XG5


Ostali rentgen aparati

 

Rentgen aparat Sirona Heliodent Plus
Rentgen aparat Sirona Vario DG
Rentgen aparat Sirona Orthophos XG3
Rentgen aparat Sirona Orthophos XG5/Ceph
Rentgen aparat Sirona Orthophos XG 3D Ready/Ceph
Rentgen aparat Orthopos XG plus DS Ceph TSA
Rentgen aparat Sirona Galileos Compact
Rentgen aparat Sirona Galileos Comfort
Rentgen aparat Sirona XIOS
Rentgen aparat Fona X70
Rentgen aparat Fona X DG
Rentgen aparat Fona X Pan
Rentgen aparat Fona X Pan DG
Rentgen aparat Fona Pan DG Plus
Rentgen aparat Fona X70