STERILIZACIJA, DEZINFEKCIJA I NEGA

Vertikalna linija
Aparat za odrzavanje instrumenata

Asistina
Proizvođač: W&H

Pakerica

Pakerica MELAseal
Proizvođač: Melag

Servisno ulje

Servisno ulje F1
Proizvođač: W&H

Servisno ulje

MELAflash/MELAprint
Proizvođač: Melag

Servisno ulje

Autoklav Vacuklav 23B+
Proizvođač: Melag

Servisno ulje

Autoklav Vacuklav 24B+
Proizvođač: Melag

Servisno ulje

Autoklav Vacuklav 24B/L+
Proizvođač: Melag

Servisno ulje

Autoklav Vacuklav 30B+
Proizvođač: Melag

Servisno ulje

Autoklav Vacuklav 31B+
Proizvođač: Melag

Servisno ulje

Autoklav Euroklav 23VS+
Proizvođač: Melag

Servisno ulje

Autoklav Euroklav 29VS+
Proizvođač: Melag